Narzędzia użytkownika

Narzędzia witryny


pl:start

Celem Identity Heritage Supporting Board jest wspieranie gromadzenia wiedzy przydatnej do ustanawiania nie przynoszącej zysku finansowego pozarządowej współpracy międzynarodowej w zakresie ochrony oraz przywracania dziedzictwa tożsamości osób w granicach przysługujących im praw człowieka i praw dziecka do życia rodzinnego, do kultury i języka, do obywatelstwa, narodowości i do zupełności ich historii osobistych we wszystkich wymiarach społecznych, biologicznych, medycznych, językowych i kulturowych.

Identity Heritage Supporting Board

board@wiki.identityheritage.org

This website uses cookies for visitor traffic analysis. By using the website, you agree with storing the cookies on your computer.More information
pl/start.txt · ostatnio zmienione: 2024/02/27 22:00 przez sena
Translations of this page: